– Finnmark fylkesting må si nei til avtalen

Foto: Arbeiderpartiet